RFID

RFID

Det er oftest behovet for at optimere forretningsprocesser eller skabe fuld sporbarhed der er den direkte årsag til at virksomheder vælger at investere i RFID. Ved at optimere forretningsprocesserne kan man bedre modstå konkurrencen fra andre virksomheder, da man bliver bedre til at udnytte sine ressourcer.

Hvad er RFID?
RFID er meget små computerchips som sættes på en antenne og kaldes samlet for en RFID-tag eller RFID-chip. RFID-tags bruges til at identificere objekter fra hinanden. Chippen indeholder informationer som på ganske få millisekunder kan skannes og aflæses af en RFID-læser. I de fleste tilfælde er der blot et unikt serienummer i RFID-tag’en som bliver aflæst af RFID-læseren, dette sker uden at skulle røre objekterne og i mange tilfælde faktisk uden at kunne se RFID-tag’en.

RFID definition
RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification og en fællesbetegnelse for alle de teknologier, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og objekter. Som det fremgår af navnet, så ligger RFID-teknologiens primære styrke i evnen til at identificere forskellige objekter. RFID kaldes derfor også populært for den elektroniske eller fremtidens stregkode, da teknologien har nogle af de samme egenskaber som den traditionelle stregkode. Det betyder dog ikke at RFID-teknologien er bedre end stregkoden. Der er nemlig tale om to forskellige teknologier der har forskellige anvendelsesmuligheder, som dog til tider overlapper hinanden.
Den største forskel på teknologierne er at stregkoden er en line-of-sight teknologi, mens RFID er en trådløs teknologi. Med stregkode-teknologi skal scanneren have visuel kontakt med stregkoden for at aflæse den, men med RFID-teknologi kan RFID-taggen aflæses uden visuel kontakt, så længe den er indenfor læsbar afstand. Den læsbare afstand varierer alt afhængig af typen af RFID-tag, hvor nogle kan læses på op til 100 meters afstand, mens andre blot har en læseafstand på ca. en 1 cm

RFID frekvenser
Der er også forskel på hvilke frekvenser der bruges rundt om i verden. Man bør derfor nøje overveje om den teknologi man vælger kan bruges hele vejen igennem produktets livscyklus. I Europa anvendes 865-868 MHz som UHF frekvens hvor man i USA bruger 902-920 MHz. Det betyder at producenter af RFID-læsere udvikler forskellige versioner til Europa og USA, mens producenter af RFID-tags har udviklet tags som kan aflæses både i Europa og USA. På den måde effektiviseres fremstillingen af RFID-tags med en lavere pris som følge.

De væsentligste RFID frekvenser er:

LF 125-134 kHz
HF 13,56 MHz
UHF 400-930MHz – 867 MHz i Europa
2,45 GHz
5.8 GHz

Generelt kan det siges, at jo højere frekvens, jo længere læseafstand kan der opnås. Prisen herfor er til gengæld, at læsbarheden lettere bliver forstyrret af elementer fra miljøet eller produkterne selv. Det gælder altså om at være meget grundig i sine overvejelser omkring krav til den løsning man ønsker inden man vælger teknologi.