Mobil serviceløsning

Mobilt Service er en basisapplikation, der understøtter forretningsprocesser, hvor en central planlægning tilknytter en eller flere serviceordrer til specifikke serviceteknikere.

De væsentligste fordele med QBS Mobilt Service ligger i samspillet med jeres ERP-system om håndteringen af reservedele, herunder leverandørgaranti, og i kundens accept (underskrift) umiddelbart efter arbejdets afslutning.

Serviceordrer
En serviceordre indeholder en eller flere serviceemner – det vil sige maskiner og/eller komponenter, der skal installeres og/eller serviceres.
Historisk information om serviceemnerne sendes fra jeres ERP-system, som en del af serviceordren, enten som klar tekst eller som koder.
I kan også definere et reservedelsforbrug (servicekit), tidsforbrug og diverse omkostninger, som for eksempel startgebyr og kørsel.
Hvis jeres servicesystem indeholder den specifikke kundeaftale, fremsendes også den kontraktuelle reaktionstid, således at den servicetekniker, som I har valgt som den bedst egnede til opgaven, har mulighed for at prioritere blandt de opgaver I har sendt.


På Dashboard’et gives montøren en samlet oversigt over periodens arbejde.

Tidsforbrug og omkostninger
Udover reservedele registrerer serviceteknikeren tidsforbrug for sig selv og andre, samt andre omkostninger som kørsel og gebyrer.
Den mobile computer registrerer tiden, når status på et serviceemne ændres. Der er mulighed for at kulanceregulere tidsforbruget fra centralt hold, som en del af en aftale med kunden, eller af serviceteknikeren på en ordrelinie.
Hvis andre har været involveret i service på et givent emne – det kunne være at en kollega er kommet forbi med en reservedel – så kan dette forbrug registreres på serviceemnet.

Ved afslutning af servicen kan en kvittering printes eller kunden kan underskrive på skærmen af den mobile computer. Underskriften bliver herefter sendt med transaktionen ind jeres system og tilbage til kunden på en arbejdsseddel eller faktura enten pr. post eller via email eller fax.

Undgå misforståelser
Når opgaven er afsluttet kan serviceteknikeren efter behov gennemgå forbruget med kunden og afklare eventuelle misforståelser.

Herefter kan kunden bekræfte afslutningen af opgaven med en underskrift på skærmen og status på opgaven kan ændres til ’Afsluttet’

På Ordrefanen ses den aktuelle opgave, beskrivelsen af den og alle stam-oplysninger på den kunde og lokation hvor opgaven skal udføres. Herfra startes og afsluttes opgaven.

Registrering
På den mobile computer har serviceteknikeren på baggrund af kundestamdata, information om serviceemnerne og serviceaftalerne, foretaget en prioritering af de vigtigste serviceemner.
Serviceteknikeren accepterer herefter modtagelse af opgaven ved at skifte status på serviceordren. Status kan efter behov overføres til centralt hold, så I kan følge opgavens forløb.
Serviceteknikeren registrerer forbrug af reservedele enten ved manuel indtastning eller ved brug af stregkodescanner. Serienummeret registreres på reservedele med garanti, så I dels kan udnytte reservedelsleverandørens garantiforpligtelse og dels kan registrere at garantien skal forlænges på den udskiftede reservedel.

Hvad siger kunderne?

Citat: Karin W. Pedersen, Gashtech-Energi A/S:
“Brugen af ExpandIT Mobile Service har hjulet os til en bedre effektivitet over for vores kunder, færre fejl og hurtigere ekspedition. På samme tid undgår vi håndskrevne servicerapporter, de skal blot indtastes og afsendes, nemmere kan det ikke gøres.”

Citat: Torben Hedgaard, Max Fodgaard A/S:
“Vi bruger ExpandIT Mobile Service til vores servicefolk, da det letter formidlingen af opgaver imellem kontoret og montørerne betragteligt. At vi på samme tid kan få dækket vores behov for dokumentation af vores arbejde, er kun et ekstra plus.”

Citat: Kurt Christensen, E&P Service A/S:
Med den nye løsning er E&P Service brancheførende herhjemme på fakturaområdet og det er noget der kan mærkes – både på bundlinjen og i det daglige arbejde.

“Vi har allerde opnået alle de mål vi satte os med skiftet til den digitale løsning fra ExpandIT: hurtigere fakturering, bedre planlægning, højere indtjening og bedre likviditet. Derudover har vi oplevet, at svendene på pladserne nu føler, at de er med helt fremme hvor tingene sker, ligesom vi har fået en mængde positiv omtale i branchen, hvor vi nu er pionerer på området.”