Mobil salgsløsning

Med en mobil salgsløsning fra QBS kan virksomheden effektivisere sine sælgere, reducere tiden til administrative opgaver og få mulighed for at øge salget.

Virksomheder anvender i dag mange administrative ressourcer på at gennemføre en ordre. Den største del af disse ressourcer anvendes på at registrere data. Dels data som bliver optaget hos kunden, som senere manuelt skal indtastes i økonomisystemet, og dels data som skal ændres på grund af manglende opdateret data på registreringstidspunktet. Endvidere kan manglende opdaterede data i nogle tilfælde også betyde mistet salg, da ny information om tilgængelige eller nye varer ikke altid forefindes i forbindelse med ordreoptagelse.

ExpandIT Mobile Sales giver sælgere mulighed for at oprette og sende ordrer, få produktinformation samt se tidligere ordre fra det administrative system, herefter vil sælgeren kunne udskrive ordrebekræftelser direkte hos kunden. Er der tale om normale lagervarer kan systemet også checke for lagerstatus og dermed forhindre, at der sælges varer, som ikke er på lager. Naturligvis vil varer, som er udgået, eller på anden måde er blokeret, heller ikke kunne sælges. Alt forgår automatisk til det centrale økonomisystem via GPRS (dataoverførelse via mobil-nettet)

Kunder
På fanebladet Kunder finder man først frem til den, man ønsker at handle med.
Kunden kan findes ved at søge på dele af navn, kundenummer, by eller andre oplysninger.
The Cannon Group PLC i eksemplet til højre kan man således finde ved at søge ‘the’, ‘nnon’, ‘192’, ‘squa’ eller andre tegnkombinationer, der indgår i den udvalgte information.


Dashboardet giver overblik over kunder, kampagner og evt. statistik, som er relevant for sælger.

Varer
Sælgeren kan tilføje varer til ordreblokken. Varerne findes via en træstruktur, som er baseret på det administrative systems produktgrupper.

Hvis man ikke ønsker at finde varen ved at bruge træstrukturen, kan man søge på dele af varenummeret eller varebeskrivelsen. ATHENS Desk i eksemplet til højre kan man således finde ved at søge på ’96-S’, ‘hens’, ‘desk’ eller andre tegnkombinationer.

Nogle kunder har fået tilføjet en online-on-demand funktion, så sælgerne kan checke lagertal på bestemte varer.

Ordre
Fanebladet Ordre opsamler de varer man har valgt på varekortet. Derudover kan man søge på varer eller, hvis man benytter stregkodelæser, scanne varenummeret direkte i varelinien, hvorefter varebeskrivelsen og andre ønskede infomationer hentes i databasen.

Ordrer tilpasses ofte, så kundespecifikke beregninger kan foretages under handlen. Det kan være mængderabatter, spotvarer, anbrud, forskellige leverancedatoer og andre funktioner, som I mener giver en konkurrencefordel.

Ved afslutning af ordren kan kundens underskrift vedhæftes transaktionen hele vejen ind i økonomisystemet og tilbage til kunden på en ordrebekræftelse eller faktura.

Kundehistorik
Når kunden er fundet, er det muligt at se både tidligere ordrer og ordrelinier. Afhængigt af det administrative system eller af filtreringen kan det være ordrer, som endnu ikke er leveret eller andre ordrer, som serviceordrer til samme kunde.

Når sælgeren har fundet den relevante ordre, markeres den i det øverste vindue, hvorefter ordrelinier findes i databasen og vises i det nederste vindue.

Nogle kunder har fået tilpasset Kundehistorik til at inkludere en Genbestil-funktion, således at de har et kendt udgangspunkt for den nye ordre.


Ordreoversigten giver et overblik over varelinier og ordrestørrelse.

Lager
Hvis de mobile sælgere har varerne med til kunderne, kan QBS’s lagermodul tilføjes til sælgerløsningen. Herved holdes det administrative lagersystem opdateret, hvilket åbner en række muligheder for genopfyldning af biler, flytning af varer mellem to biler med videre.

Kundetilpasning

QBS`s Mobile Sales er bygget i åben applikationskode og jeres ERP-leverandør kan således hele tiden holde jeres mobile løsning opdateret med de relevante ændringer fra økonomisystemet.

Det betyder, at hvis I ønsker at forbedre jeres konkurrenceevne ved at give sælgerne et bedre beslutningsgrundlag, så kan I i samarbejde med jeres ERP-leverandør hurtigt og enkelt stille den ønskede information tilrådighed for sælgerne på farten.

Hvad siger kunderne?:

Citat: Lars Halmstrøm, Fleye A/S:
“Mere end 80% af vores ordrer er blevet automatiseret, og det har betydet at driftsomkostningerne i ordremodtagelsen er væsentligt reduceret efter vi har indført ExpandIT Mobile Salg.

Citat: Harald Olafsson, BELL ADD:
“Med ExpandIT Mobile Salg, har vi øget vores salg på kampagner væsentligt. Det har samtidig givet osm ulighed for at sende spørgeskema med ud fra vores Microsoft
Dynamics AX, til vores sælgere og dermed opnået et detaljeret indblik i vores kunders ønsker og behov.”

Citat: Jonas Bruun Nielsen, LauRie A/S:
“Med ExpandIT Mobile Salg, har vi fået opbygget en platform som både kan bruges af
vores egne sælgere men også af vores agenter i hele Europa. Det har givet os en markant besparelse i vores administration samt at vi nu kan styre hele salget fra Aarhus.