ATEX eksplotionssikre terminaler


EX håndterminal

ATEX eksplotionssikre terminaler

ATEX er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og skabe en eksplosion. Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier. Det er der taget forholdsregler imod.

Der er 2 europæiske direktiver, som regulerer forholdene i Danmark og resten af Europa:

Direktiv 1999/92/EF: Hvordan man klassificerer områder som eksplosive
Ved at klassificere områder som eksplosive, kan man sikre dem mod eksplosioner, så personskade kan undgås. Det er Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som er myndighed for denne lovgivning i Danmark.

Arbejdet i forhold til dette direktiv indeholder typisk beredskabsplaner, dokumentation af område og udstyr, arbejdsinstrukser og uddannelse, instruktioner i rengøring, instruktioner i eftersyn, reparation og vedligehold, samt beskrivelse af processer og aktiviteter.

Direktiv 94/9/EF: Hvilket materiel og sikringssystemer kan anvendes i klassificerede områder
Under dette direktiv findes en stribe af fælles europæiske standarder, som beskriver hvilke krav materiellet skal leve op til. Der er tale om både mekanisk og elektrisk materiel. Standarderne er godkendt af Kommissionen, som harmoniserer standarder gældende i hele EU, og lister dem i OJEC (Official Journal of the European Communities).
Derudover findes der en række standarder som anvendes ved installation, inspektion før ibrugtagning, eftersyn, vedligehold og reparation. Disse standarder giver instruktion om krav til både materiellet og dets installation, men også til uddannelse af medarbejderne.

QBS er leverandør af håndterminaler og industri computer der understøtter denne standard. Kontakt vores ATEX specialist, Johnny Nørgaard på telefon 76 71 00 00 for at få mere information.